www.vaguthu.mv

Vaguthu | Fast, Reliable, Unbiased News


www.vaguthu.mv website used 39 characters long Vaguthu | Fast, Reliable, Unbiased News as the title.
Determined 279 characters as the site description( ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު ފެށުމުގެ ގޮތުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުޅުނު ހާއްސަ އެކްޒިބިޝަން މެޗުން ގައުމީ ވޮލީބޯލް ލީގު ފަށައިފިއެވެ.ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓް ). This length must be 200 characters or less.
You have used 12 keywords. You used the ideal number of keywords.
It runs on vaguthu.mv cloudflare-nginx server hosted at 104.27.145.182 ip address.
Using html3 as the html version, vaguthu.mv preferred css,style, as the coding.
Html size 152 kb text size 42 kb was calculated. When compressed, the html size is 137 kb. We recommend that you compress the html file of your site.

Web Site İnformation for vaguthu.mv

 • Site Title : Vaguthu | Fast, Reliable, Unbiased News
 • Keywords : Maldives News, Maldives Politics, Maldives, news, breaking news, sports, maldives resorts, business, technology, entertainment, vaguthu, education
 • Charset : utf-8
 • Extension : mv
 • Site Code Types : css,style,
 • Compress Html Size : 137 Kb
 • Html Size : 152 Kb
 • Html Text Size : 42 Kb
 • Html Version : html3
 • Not Recommended Tags : aside, header, section, footer
 • Site Host : vaguthu.mv
 • Site Server : cloudflare-nginx
 • Ip Address : 104.27.145.182

Statistics of Analytics

Browser Statistics

Which Browsers send more visitors to vaguthu.mv

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Chrome54.13 %80.24 %56.87 %75.34 %1.33 %00:01:15
Safari11.34 %91.29 %13.35 %75.9 %1.74 %00:01:21
Firefox6.68 %93.52 %6.91 %74.76 %1.44 %00:01:08
UC Browser5.16 %82.41 %5.33 %75.59 %1.1 %00:01:17
Opera Mini4.05 %91.09 %4.65 %82.82 %1.65 %00:01:29
Android Browser3.83 %89.12 %3.64 %71.23 %1.1 %00:00:59
Internet Explorer2.93 %89.39 %2.7 %76.47 %1.44 %00:01:21
Opera2.2 %81 %1.94 %72.32 %1.23 %00:01:03
Edge1.5 %92.8 %1.71 %78.28 %1.16 %00:01:14
YaBrowser0.77 %80.96 %0.41 %70.91 %1.3 %00:01:11

Mobile Devices Statistics

Which mobile devices are being used more often for vaguthu.mv

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Apple iPhone16.78 %85.4 %14.07 %83.36 %1.61 %00:01:00
Apple iPad8.51 %80.71 %9.89 %73.94 %1.72 %00:01:22
Motorola XT1254 Droid Turbo3.22 %89.53 %3.02 %78.62 %1.75 %00:01:05
Samsung SM-N910T Galaxy Note 43.66 %88.43 %3.65 %83.12 %1.26 %00:00:54
Sony D6603 Xperia Z33.49 %89.94 %3.91 %73.5 %1.36 %00:01:05
LG MS6313.29 %81.47 %3.33 %83.62 %1.34 %00:00:51
Samsung SM-G935A Galaxy S7 Edge2.18 %85.18 %3.33 %70.48 %1.77 %00:01:01
Samsung SM-J500FN Galaxy J52.93 %83.52 %2.4 %71.25 %1.57 %00:01:04
Sony C6903 Xperia Z11.7 %90.94 %1.76 %79.89 %1.53 %00:01:17
Samsung SM-G930T Galaxy S71.73 %80.39 %1.43 %77.62 %1.4 %00:01:14

Mobile Overview Statistics

From which platform more visitors are coming

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Mobile67.48 %88.12 %65.99 %75.75 %1.52 %00:01:24
Desktop24.83 %81.01 %25.98 %75.76 %1.52 %00:01:29
Tablet7.69 %91.73 %8.03 %78.78 %1.42 %00:01:01

Location Statistics

Visitor rates from Countries

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
India35.18 %92.04 %28.94 %79.15 %1.25 %00:01:09
United States15.33 %91.98 %14.37 %79.79 %1.78 %00:01:29
Bosnia & Herzegovina6 %85.35 %6.09 %74.54 %1.69 %00:01:05
Ecuador5.37 %82.53 %4.76 %73.82 %1.15 %00:00:59
Iraq4.04 %84.46 %4.86 %84.09 %1.55 %00:00:57
Sweden4.53 %84.14 %3.64 %71.93 %1.33 %00:01:01
Myanmar (Burma)3.69 %85.17 %3.79 %74.25 %1.47 %00:01:29
Slovakia4.05 %83.41 %4.07 %82.94 %1.57 %00:01:16
Brazil3.33 %93.6 %2.96 %72.2 %1.27 %00:01:12
Oman2.79 %93.95 %2.98 %74.88 %1.67 %00:01:09

Language Statistics

Display rate by Language

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
en-us48.52 %92.56 %53.27 %77.38 %1.32 %00:00:54
en-gb11.15 %92.03 %9.16 %74.5 %1.37 %00:01:21
fr-ch4.73 %92.34 %5.21 %83.18 %1.66 %00:01:06
pt5.06 %83.53 %4.96 %76.28 %1.71 %00:00:50
en-in4.53 %92.47 %4.51 %74.78 %1.63 %00:00:55

Html Attributes Statistics

Statistics of Html Attributes

Html attributes and total usage

Attributes Using Count
class396
id72
style2
src43
alt41

Ip Address Statistics

Information About IP Address

Ip104.27.145.182
Country codeUS
Country nameUnited States
Region codeCA
Region nameCalifornia
CitySan Francisco
Zip code94107
Time zoneAmerica/Los Angeles
Latitude37.7697
Longitude-122.3933
Metro code807

Response Headers

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

Transfer-Encodingchunked
Connectionkeep-alive
Link<http://vaguthu.mv/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Age12425
CF-RAY2fbc320b61d60920-CDG

H Tags

Site Html H Tags

Using H Tags and Total usage

h1މިހާރުވެސް މިޤައުމުގައި، ޚާއިނުން އެބަތިބި – ރައީސް
މިހާރުވެސް މިޤައުމުގައި، ޚާއިނުން އެބަތިބި – ރައީސް
h2ޒާހިލް އަށް އެހީ ހޯދަން ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭންގެ ވޮލެންޓިއަރުންގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާ
އަދުއްވުން ގެންދަނީ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ޒާހިލް އަށް އެހީ ހޯދަން ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭންގެ ވޮލެންޓިއަރުންގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާ
އަދުއްވުން ގެންދަނީ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
h3ބުރާސްފަތި | 03 ނޮވެމްބަރު 2016
h4ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި
މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަންކާރާ ބްރޭންޑްގެ ޕާސްތާ ހިލޭ ކެއުމުގެ ފުރުސަތު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ
އެޕަލް އިން މުޅިން އާ 70 އަށްވުރެ ގިނަ އިމޯޖީ ތައާރަފުކޮށްފި
ސްކޫލަށް ދާން ދެކޮޅު ހެދުމުން އުމުރުން 8 އަހަރު ކުއްޖަކު ޗޭނަކުން ބަނދެފި
ވެލާއެއް މަތީގައި "ސާފް"ކުރި "ބްރޯ"ތަކެއް ހޫނުފެނަށް!
ދުނިޔެ
ދެން ލީކުކޮށްލާ ސިއްރުތަކާއެކު، ހިލަރީ ކްލިންޓަން ހައްޔަރުކުރާވަރު ވާނެ &#8211; އާސާންޖް
މިއަދުގެ މަޤްބޫލް
ރިޕޯޓް
މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށްއައި ސަބަބުތައް &#8211; 4
ކޮލަމް
h5މިޔަރެއްގެ އަތްދަށުނުވެ، ހަނިގޮތަކަށް މީހަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ
ފަލަސްތީނު އަޅުވެތިކުރި ބަލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަންއަށް 99 އަހަރު
މޮބައިލް ފޯނެއް ގެއްލުމުން އެ ހޯދަންވެގެން، ކުއްޖެއްގެ ބޯ ކަނޑާލައިގެން ސިހުރު ހަދައިފި
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ އަކީ އާސެނަލް ފޭން އެއްތަ؟
މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށްއައި ސަބަބުތައް – 3
ޕީޕީއެމް ރޫޅުނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން
މިފްކޯގެ ހުންގާނުގައި ހެޔޮވަރު ކެޔޮޅެއް!
މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށްއައި ސަބަބުތައް &#8211; 2
ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން ކަނީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މަންމަ ބޭނުންކުރާ ކާނާ
ގޮހޮރު ތެރޭގައި އުފެދުނު ދަރިއެއް ވިހައިފި