www.vaguthu.mv

Site title of www.vaguthu.mv is Vaguthu | Fast, Reliable, Unbiased News

World ranking 122780 altough the site value is $17820. vaguthu.mv IP is 104.25.225.117 on cloudflare-nginx server works with 1031 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for vaguthu.mv is ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމު އަވަހާރަ ކޮށްލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ލަހިރޫ މަދުޝަންކާ، ހެކިންގެ ގޮތުގައި ލަންކާ ދެ މީހެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.މަދުޝަންކާ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ލަންކާގެ ދެ މީހެއް ހުށަ...

General Information

 • Site Title : Vaguthu | Fast, Reliable, Unbiased News
 • Keywords : breaking news, business, education, entertainment, Maldives, Maldives News, Maldives Politics, maldives resorts, news, sports, technology, vaguthu,
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 1031 ms
 • Site Host : www.vaguthu.mv
 • Site IP : 104.25.225.117
 • Site Server : cloudflare-nginx
 • Google Analytic Code : 51116513-1
 • Alexa Rank : 122780
 • Search Engine Indexes
 • Google Index
 • Bing Index
 • Search Engine Backlinks
 • Google Backlinks
 • Bing Backlinks
global rank trend of the past year
Search Traffic Percentage Trend

KEYWORDS STATISTICS

 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • ކުރިން 171 times 6.93
 • ގަޑި 140 times 5.67
 • މިނެޓް 116 times 4.70
 • ދުވަސް 44 times 1.78
 • ސިކުންތު 19 times 0.77
 • އަހަރުގެ 15 times 0.61
 • އެންމެ 14 times 0.57
 • ދުނިޔެ 12 times 0.49
 • އަންހެނަކު 12 times 0.49
 • އިން 12 times 0.49
 • ކުޅިވަރު 11 times 0.45
 • ވާހަކަ 10 times 0.41
 • ދަރިވަރުން 10 times 0.41
 • އަންހެނުން 10 times 0.41
 • ޒުވާން 10 times 0.41
 • ރިޕޯޓް 9 times 0.36
 • އައްޑޫ 9 times 0.36
 • އުޅުނު 9 times 0.36
 • މެޗުގައި 9 times 0.36
 • ބަންގްލަދޭޝް 9 times 0.36
 • އާއި 9 times 0.36
 • އަށް 9 times 0.36
 • ބޮޑު 9 times 0.36
 • ކޮށްފި 9 times 0.36
 • ގިނަ 8 times 0.32
 • މައްސަލަ 8 times 0.32
 • ކާމިޔާބީއެއް 8 times 0.32
 • އޯޓިޒަމް 8 times 0.32
 • ލޯބި 8 times 0.32
 • ޚަބަރު 7 times 0.28
 • ހެކި 7 times 0.28
 • ހައްޔަރުކޮށްފި 7 times 0.28
 • ވަގުތު 7 times 0.28
 • ޒަވީ 7 times 0.28
 • އެއް 7 times 0.28
 • ވަށާ 7 times 0.28
 • ބުރެއް 7 times 0.28
 • ޖަހާލި 7 times 0.28
 • ފަރާތަކީ 7 times 0.28
 • ފިރިހެނެއް 7 times 0.28
 • އަތުވެއްޖެ 7 times 0.28
 • ސިޔާސީ 6 times 0.24
 • ފަރާތުން 6 times 0.24
 • ލެވެލްއަށް 6 times 0.24
 • ބަދަލުތަކެއް 6 times 0.24
 • ވާނުވާގަ 6 times 0.24
 • ރަށެއްގެ 6 times 0.24
 • މިސްކިތްތަކުގެ 6 times 0.24
 • މަސައްކަތްނިމި 6 times 0.24
 • ހުޅުވަން 6 times 0.24
 • ތައްޔާރުވެފައި 6 times 0.24
 • އަޔާލާ 6 times 0.24
 • އާއެކު 6 times 0.24
 • ސެލްފީ 6 times 0.24
 • ނަގާލަން 6 times 0.24
 • ބޭނުންތަ؟ 6 times 0.24
 • މީހުން 6 times 0.24
 • ދިހަ 6 times 0.24
 • ކުއްޖަކު 6 times 0.24
 • ޤުރުއާން 6 times 0.24
 • ހިތުދަސްކޮށްފި 6 times 0.24
 • ހަފްތާ 6 times 0.24
 • 2016 6 times 0.24
 • އެކު 6 times 0.24
 • ލިބޭ 6 times 0.24
 • ގޯލުން 6 times 0.24
 • ރާއްޖޭގެ 5 times 0.20
 • މަސްތުވާތަކެތި 5 times 0.20
 • ދިޔަވަރު 5 times 0.20
 • ބޮޑުވާ 5 times 0.20
 • އުދައަރާފާނެ 5 times 0.20
 • މެޓް 5 times 0.20
 • މައްސަރު 5 times 0.20
 • ދުވަސްވަރު 5 times 0.20
 • ބޭނުންކުރާ 5 times 0.20
 • ތަކެތިން 5 times 0.20
 • ޓެކްސް 5 times 0.20
 • ނަގާ 5 times 0.20
 • މަޖިލީހަށް 5 times 0.20
 • ހުށަހަޅަނީ 5 times 0.20
 • ނެޓްބޯޅަ 5 times 0.20
 • އެސޯސިއޭޝަން 5 times 0.20
 • ޗެމްޕިއަންޝިޕް 5 times 0.20
 • މަހިބަދޫ 5 times 0.20
 • އެސްސީން 5 times 0.20
 • ކާމިޔާބުކޮށްފި 5 times 0.20
 • އެކުވެރިކަމުގެ 5 times 0.20
 • ކެޕްޓަނަށް 5 times 0.20
 • ނުކުޅެވޭނެ 5 times 0.20
 • މިދިޔަ 5 times 0.20
 • އަހަރު 5 times 0.20
 • ޕޮގްބާ 5 times 0.20
 • ޗެލްސީއަށް 5 times 0.20
 • ގެންދަން 5 times 0.20
 • މޮރީނިއޯ 5 times 0.20
 • ދެކޮޅަށް 5 times 0.20
 • ޑޯންޓް 5 times 0.20
 • ބްރީތު 5 times 0.20
 • ބޮކްސްއޮފީހުގައި 5 times 0.20
 • ކައިވެންޏަށް 5 times 0.20

LINK ANALYSE

 • Text Link Rel
 • ޕިއްޒާކެޔަސް ބަރުދަން އިތުރެއް ނުވާނެ! /health-2/449528/
 • ޕްރޮމޯޝަން /viyafaari/performance/
 • ޔޫތް ޗެލެންޖް 2016 /photos/443972/
 • ޔޫރަޕުން ފާޅުވި ރީތި ބަގީޗާ ގަސް /news/column/427638/
 • ޔުނިޓީ ކަޕް 2016 – އަސޭރި އެފްސީ އަދި ކްލަބް ކޭކޭ /photos/446907/
 • ޓެކްނޮލޮޖީ /technology/
 • ޑރ.މުހައްމަދު ޒިޔާދު /author/ziyaad/ author
 • ޝީޝާ – ބޯން ހެޔޮވާވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫން! /health-2/449268/
 • ސިޔާސީ /news/politics/
 • ސްޓާލިންގެ ދެ ގޯލުން ސިޓީ އެއްވަނައަށް /sport/450043/
 • ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ލޯންޗްކުރުން /photos/444039/
 • ސިއްހަތު /health-2/
 • ސިނާއަތްތައް /viyafaari/industries/
 • ލީގުގެ ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ /sport/450055/
 • ލޭބޯ ފިސާރި ދެ އަންހެނުން /news/column/419586/
 • ލޯބި ވާން ސިފަ މުހިންމެއް ނޫން، މިއޮތީ ހެކި! /evaguthu/people/449790/
 • ލަންކާގެ ސްނައިޕަރުގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށައަޅައިފި /news/450224/
 • ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތު އުދައަރާފާނެ – މެޓް /news/450193/
 • ދަތުރުފަތުރު /viyafaari/industries/transport/
 • ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި /viyafaari/business/
 • ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު /sport/worldsports/
 • ދުނިޔެ /world-news/
 • ފުޓުބޯޅަ /sport/football/
 • ފޮޓޯ /photos
 • ފަތުރުވެރިކަން /viyafaari/industries/tourism/
 • ފަޅޮލުން ލިބޭ ފައިދާ /health-2/449694/
 • ފުރަތަމަ ޞަަފްހާ /
 • މިޔުޒިކް /evaguthu/music-evaguthu/
 • މުސްލިމުންނަށް ވީތީ ޚިދުމަތްދޭން ދެކޮޅުހަދައިފި /world-news/450074/
 • މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ، މޫސުން ވަރަށް ގޯސް! /news/449859/
 • މާފަރު އަށް ކުރި "ވަގުތު ހޭރިޔާ" ދަތުރު /photos/442629/
 • މުނިފޫހިފިލުވުން /evaguthu/entertainment/
 • މުހައްމަދު މިސްބާހް /author/-12/ author
 • މީހުން /evaguthu/people/
 • ވިޔަފާރިވެރިޔާ /viyafaari/businessman/
 • ވިޔަފާރި /viyafaari/
 • ވޮލީ /sport/volleyball/
 • ވާހަކަ /evaguthu/story/
 • ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) /author/abdulazeezz/ author
 • އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ 2016 /photos/449495/
 • އިޤްތިޞާދު /viyafaari/economy/
 • އޯލެވެލް ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑް /photos/445562/
 • އިތުރު ކުޅިވަރު /sport/other/
 • އަފަގެ ވާހަކަ /addu/afage_vaahaka/
 • އެމްޓީސީސީ އިން ވިލިމާލެ ސާފުކޮށްފި /news/449725/
 • އަމިއްލައަށް ރޭވޭ ފޯނެއް އުފައްދައިފި /technology/448524/
 • އެމްއެންޔޫ ދަސްވެނިވުން 2016 /photos/449394/
 • އިމާރާތްކުރުން /viyafaari/industries/construction/
 • އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އުޅެނީ މާއުފަލުގައި! /evaguthu/450003/
 • އީވަގުތު /evaguthu/
 • އައްޑޫ ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި /news/447977/
 • އައްޑޫ ބަހުރުުވަ /addu/bahuruva/
 • އައްޑޫ /addu/
 • ކޮލަމް /news/column/
 • ކައިވެނިކޮށްގެން ތިއުޅެނީ މޮބައިލް ފޯނާތަ؟ /evaguthu/450087/
 • ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން /raajje/
 • ކުޅިވަރު /sport/
 • ކްރޫސްގެ ގޯލުން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ /sport/449806/
 • ކުރިނބީލައިވް /raajje/
 • ކިރު ސައިބޯންވީ ސައިފަތު ފެނަށް ކިރު އަޅައިގެން /health-2/448309/
 • ކަރާ – މޭވާއެއް އަދި ތަރުކާރީއެއް! /health-2/448348/
 • ބާސްކެޓް /sport/basketball/
 • ބޮލުގައި އިސްތަށި އިންދާ ފިރިހެނުން ކާމިޔާބު /evaguthu/baicoffee/450154/
 • ބިލިއާޑް /sport/billiard-sport/
 • ބީފަނަރަ /raajje/
 • ބައި ކޮފީ /evaguthu/baicoffee/
 • ރިޕޯޓް /reports/
 • ރެސްޕެކްޓް ކެމްޕޭން: މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް /news/column/366036/
 • ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު /sport/localsports/
 • ރާއްޖެ /raajje/
 • ނައިބު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި /news/450090/
 • ޚަބަރު /addu/news_addu/
 • ހަޤީޤީ ވާހަކަ : ކޮޅުފުށިން ފެނުނު ޕަރީގެ ވާހަކަ /news/column/372512/
 • ހޮލީވުޑް /evaguthu/hollywood/
 • ހާދިސާ /addu/incident/
 • ހުވަދޫ ވީކްލީ /raajje/
 • ހައްޖަށް ދާ ދިވެހިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕު ފުރުން /photos/447526/
 • ހަބަރު /news/
 • ހޭރިޔާ – އައްޑޫ /heyriyaa/addu/
 • follow @vaguthuonline https://twitter.com/vaguthuonline
 • eng /en
 • "އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް" އުފެދިގެން އައީ ކިހިނެއްބާ! /news/column/368423/

RESPONSE (www.vaguthu.mv)

 • CF-RAY : 2d9f7549ec963c89-CDG
 • Connection : keep-alive
 • Content-Type : text/html; charset=UTF-8
 • Date : Mon, 29 Aug 2016 10:53:15 GMT
 • Server : cloudflare-nginx
 • Transfer-Encoding : chunked
 • Vary : Accept-Encoding
 • X-LiteSpeed-Cache : hit
 • X-Powered-By : PHP/7.0.10
 • X-Server-Powered-By : Engintron
 • X-Turbo-Charged-By : LiteSpeed

Meta Tags (www.vaguthu.mv)

 • article:publisher : https://www.facebook.com/vaguthumv/
 • fb:app_id : 1494290047491333
 • generator : wordpress 4.6
 • og:description : fast, reliable, unbiased news
 • og:image : http://www.vaguthu.mv/wp-content/uploads/2016/07/vaguthu_placeholder.jpg
 • og:site_name : vaguthu.mv
 • og:title : vaguthu | fast, reliable, unbiased news
 • og:type : website
 • og:url : http://www.vaguthu.mv/
 • twitter:card : summary_large_image
 • twitter:creator : @vaguthuonline
 • twitter:description : read more on vaguthu.
 • twitter:domain : www.vaguthu.mv
 • twitter:image : https://www.vaguthu.mv/wp-content/uploads/2016/08/sniper-adeeb-1.jpg
 • twitter:site : @vaguthuonline
 • twitter:title : lanka ge sniper ge faraathun heki husha alhaifi
 • twitter:widgets:csp : on
 • viewport : width=device-width, initial-scale=1
 • x-ua-compatible : ie=edge

H TAGS (www.vaguthu.mv)

 • h2 : އޭ ލެވެލްއަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް – ދަރިވަރުން ވާނުވާގަ!,
 • h3 : ހޯމަ | 29 އޯގަސްޓް 2016,
 • h4 : ރިޕޯޓް, ކައިވެނިކޮށްގެން ތިއުޅެނީ މޮބައިލް ފޯނާތަ؟, ކޮލަމް, މިއަދުގެ މަޤްބޫލް, ދިހަ އަހަރުގެ އޯޓިޒަމް ކުއްޖަކު ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި, ދުނިޔެ, ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތު އުދައަރާފާނެ – މެޓް, ޒަވީ އާއި އަޔާލާ އާއެކު ސެލްފީ އެއް ނަގާލަން ބޭނުންތަ؟,
 • h5 : "ޑޯންޓް ބްރީތު" އަށް ބޮކްސްއޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް!, ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލެވޭނެ ޕްލޭން މިއޮތީ!, އަލްޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓްގައި ކިހައި ބުރަދަނެއް ހުންނާނެ؟, އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް ބާރުގަދަ ދެބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ, ލަންޑަން ކްލަބް – ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ބަނދެވިފައި!, ސިންގަޕޫރުގެ 41 މީހެއްގެ ގައިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ,

CSS FILES (www.vaguthu.mv)

 • 1 : //twitter.com/vaguthuonline
 • 2 : //www.vaguthu.mv/wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.3.4
 • 3 : //www.vaguthu.mv/wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css?ver=2.73.1
 • 4 : //www.vaguthu.mv/wp-content/tablepress-combined.min.css?ver=9
 • 5 : //www.vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/dist/css/app.css?ver=2.2.5
 • 6 : //www.vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/dist/css/overrider.css?ver=2.0.7
 • 7 : //www.vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/favicon-vaguthu.png
 • 8 : //www.vaguthu.mv/wp-includes/wlwmanifest.xml
 • 9 : //www.vaguthu.mv/wp-json/
 • 10 : //www.vaguthu.mv/xmlrpc.php?rsd
 • 11 : /wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.3.4
 • 12 : /wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css?ver=2.73.1
 • 13 : /wp-content/tablepress-combined.min.css?ver=9
 • 14 : /wp-content/themes/vaguthu03/dist/css/app.css?ver=2.2.5
 • 15 : /wp-content/themes/vaguthu03/dist/css/overrider.css?ver=2.0.7
 • 16 : /wp-content/themes/vaguthu03/dist/jquery.min.js?ver=2.1.4