www.sun.mv

Site title of www.sun.mv is SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world

World ranking 13451 altough the site value is $165588. sun.mv IP is 54.193.29.9 on nginx/1.6.2 server works with 1015 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for sun.mv is Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world.

General Information

 • Site Title : SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world
 • Keywords : breaking news, business, education, entertainment, Maldives, Maldives News, Maldives Politics, Maldives Presidential Elections 2013, maldives resorts, news, sports, technology, travel,
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 1015 ms
 • Site Host : sun.mv
 • Site IP : 54.193.29.9
 • Site Server : nginx/1.6.2
 • Site Language : dv
 • Google Analytic Code : 18743319-1
 • Alexa Rank : 13451
 • Search Engine Indexes
 • Google Index
 • Bing Index
 • Search Engine Backlinks
 • Google Backlinks
 • Bing Backlinks
global rank trend of the past year
Search Traffic Percentage Trend

KEYWORDS STATISTICS

 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • ކުރިން 52 times 7.76
 • ގަޑި 44 times 6.57
 • މިނެޓް 42 times 6.27
 • ދުވަސް 10 times 1.49
 • އާއި 5 times 0.75
 • ކުޅިވަރު 4 times 0.60
 • ސިކުންތު 4 times 0.60
 • އިން 4 times 0.60
 • ކުރަނީ 4 times 0.60
 • ދަނޑު 4 times 0.60
 • ބޮޑު 4 times 0.60
 • ވާހަކަ 3 times 0.45
 • ކަމަށް 3 times 0.45
 • މައްޗަށް 3 times 0.45
 • އެއް 3 times 0.45
 • ޗެމްޕިއަންޝިޕް 3 times 0.45
 • ބިދޭސީން 3 times 0.45
 • ގައުމީ 3 times 0.45
 • ފުރަތަމަ 2 times 0.30
 • ޚަބަރު 2 times 0.30
 • އިތުރު 2 times 0.30
 • ސަން 2 times 0.30
 • މޫސުމާ 2 times 0.30
 • ބެހޭ 2 times 0.30
 • ދިޔަވަރު 2 times 0.30
 • ބޮޑުވާ 2 times 0.30
 • ގަޑިތަކުގައި 2 times 0.30
 • އުދައެރުން 2 times 0.30
 • އެކަށީގެންވާ 2 times 0.30
 • ތިން 2 times 0.30
 • ރާއްޖެ 2 times 0.30
 • ކޮޓެޖް 2 times 0.30
 • ޒަވީ 2 times 0.30
 • އަޔާލާ 2 times 0.30
 • އެކު 2 times 0.30
 • ސެލްފީ 2 times 0.30
 • ނަގަން 2 times 0.30
 • ބޭނުން 2 times 0.30
 • ކަންކަން 2 times 0.30
 • ނައިބު 2 times 0.30

LINK ANALYSE

 • Text Link Rel
 • ޓެކްނޮލޮޖީ /tech
 • ސަންއާމެދު /pages/aboutsun
 • ސަން ރަށަށް /sunrashah
 • ގުޅުމަށް /pages/contactus
 • ގެނބިގެންް ނުދަނީސްް 1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން /77186
 • ލައިފްސްޓައިލް /lifestyle
 • ލުއި ހަބަރު /softnews
 • ދުނިޔެ /world_news
 • މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ /moosumaa_behey_idhaaraa
 • މަލްޓިމީޑިއާ /gallery
 • މުނިފޫހިފިލުވުން /entertainment
 • ވިޔަފާރި /business
 • ވަޒީފާ /pages/jobs
 • ވާހަކަ ކޮޓެޖް 22 މިނެޓް 4 ސިކުންތު ކުރިން 1 /78834
 • ވާހަކަ /story
 • އަހަރުމެން /pages/aboutus
 • ކޮޓެޖް 2 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން /78194
 • ކޮލަމިސްޓުން /columnists
 • ކޮލަމް /columnists
 • ކުޅިވަރު /sports
 • ބޭރު ކުޅިވަރު /world_sports
 • ރިޕޯޓް /reports
 • ރުހޭތޯކަލާ 4 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން /78683
 • ނުރަައްްކާތެރި ލޯބި 1 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން /77381
 • ޚިޔާލެއް ފޮނުވާ /pages/feedback
 • ޚަބަރު /news
 • youtube https://www.youtube.com/user/sunmvlive
 • twitter https://twitter.com/sunbrk
 • facebook https://www.facebook.com/sunmv
 • english edition https://english.sun.mv

RESPONSE (www.sun.mv)

 • Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
 • Connection : keep-alive
 • Content-Type : text/html; charset=utf-8
 • Date : Mon, 29 Aug 2016 10:50:32 GMT
 • Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Pragma : no-cache
 • Server : nginx/1.6.2
 • Set-Cookie : PHPSESSID=0648b8doep5khtqpdvnc7i59f5; path=/
 • Transfer-Encoding : chunked

Meta Tags (www.sun.mv)

 • apple-itunes-app : app-id=996356010
 • fb:app_id : 143901465672310
 • fb:page_id : 144998102227695
 • fb:pages : 144998102227695
 • og:description : sun online latest news, top stories, breaking news and updates from maldives and around the world.
 • og:image : http://sun.mv/assets/img/sun-default.jpg
 • og:site_name : sun.mv
 • og:title : latest news, photos, videos and updates of maldives and around the world
 • og:type : website
 • twitter:creator : @sunbrk
 • twitter:domain : www.sun.mv
 • twitter:site : @sunbrk
 • twitter:widgets:csp : on

H TAGS (www.sun.mv)

 • h3 : "ސަޕޯޓު ކުރަނީ ތަށި ނެގި ޓީމަށް، ދަނޑު މިރޭ ގުގުމާލާނަން", ނުރަައްްކާތެރި ލޯބި, ނިއު އާއި ޔޫވީގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ, ނުގަވާއިދުން އަންނަ ބިދޭސީން ހުއްޓުވުމަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް, ރުހޭތޯކަލާ, ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވުން, ބިތުފަންގި ދެވަނަ ބައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ކޮލޮމްބޯ ބަނދަރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ, ކޮޓެޖް, އެނާޖީ އެފިޝަންސީއަށް ފުނަދޫ 49 ދަރިވަރަކު ހޭލުންތެރިކޮށްފި, އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ވިލިމާލެ ސާފުކުރުން, އެތުލެޓިކޯ ބިލްބާއޯ އަތުން ބާސެލޯނާ އަށް ހަނި މޮޅެއް, ވަގު ޓިކެޓު ގިނަވެ ހައްގުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ނުލިބިފައި!, މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި), މާރިއޯ އިންޓަ އަށް ސޮއިކޮށްފި, މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް 10 ފުލުހަކު އިންޑިއާއަށް, ފެން ހިނދެންދެން މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ހައްލު މިއޮތީ!, ދުވަސްވީ މީހާ ވެއްޓުނީތަ؟ ނޫނީ ފުންމާލީތަ؟, ލީގުގައި ސިޓީ ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅެއް, ގެނބިގެންް ނުދަނީސްް, ގާތުންދިނުން: ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ދެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދިޔާ, ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު, ޑިއޭގޯ ގާސިއާ އިން ދިވެހިންނަށް ބޮޑު އިބުރަތެއް!, ޒަވީ އާއި އަޔާލާ އެކު ސެލްފީ އެއް ނަގަން ބޭނުން ތަ؟, ޒިޔާދާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި, more >>

CSS FILES (www.sun.mv)

 • 1 : /assets/css/magnific-popup.css?v=4
 • 2 : /assets/css/main.css?v=2812201501
 • 3 : /assets/css/normalize.css
 • 4 : /assets/css/slick.css
 • 5 : /assets/css/slick-theme.css?v=2507201501
 • 6 : /assets/css/style.css?v=2812201501
 • 7 : /images/favicon.ico
 • 8 : /manifest.json

JAVASCRIPT FILES (www.sun.mv)

 • 1 : //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js
 • 2 : /assets/js/dfp.js?v=4
 • 3 : /assets/js/imagesloaded.js
 • 4 : /assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
 • 5 : /assets/js/jtk.js
 • 6 : /assets/js/lazy.js
 • 7 : /assets/js/masonry.js
 • 8 : /assets/js/slick.js
 • 9 : /assets/js/sticky.js
 • 10 : /assets/js/sunapp.js?v=9.45
 • 11 : https://cdn.onesignal.com/sdks/onesignalsdk.js
 • 12 : https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/owlcarousel2/2.0.0-beta.3/owl.carousel.min.js